PRIJEDOR
Mediha
Mediha Hodžić

Raškovac 69, Čejreci 79101, Prijedor

clk-interpromet@teol.net