CLK TIM

Muharem Halilović

Prodavač PC Bihać

VIŠE INFO

Mediha Hodžić

Prodavač PC Prijedor

VIŠE INFO

Sumedin Ibraković

Prodavač PC Zenica

VIŠE INFO

Admir Mezit

Prodavač PC Mostar

VIŠE INFO

Izet Fako

Prodavač PC Sarajevo

VIŠE INFO

Mehrudin Šabić

Prodavač PC Tuzla

VIŠE INFO

Ernisa Sejdinović

Podrška kupcima Klokotnica

VIŠE INFO

Hanija Jašarević

Referent računovodstva Klokotnica

VIŠE INFO

Almir Kakeš

Podrška kupcima Klokotnica

VIŠE INFO

Amir Mujkić

Megistar Inžinjer Elektrotehnike Tehnička podrška Klokotnica

VIŠE INFO

Adil Mujkić

Šef komercijale Klokotnica

VIŠE INFO

Faruk Mujkić

Vlasnik/Direktor Klokotnica

VIŠE INFO