• 10
  • Jan

SKF QuickCollect senzor

SKF QuickCollect senzor

SKF QuickCollect senzor je ručni senzor koji omogućava jednostavno korištenje bluetooth-a koji se povezuje sa aplikacijama koje rade i sa iOS tabletama i pametnim telefonima (i pametnim satima iOS). Kombinujući senzor vibracije i temperature, ukupni podaci mogu se pregledati na licu mjesta u realnom vremenu ili gurati do oblaka za buduću analizu.

Ovaj SKF QuickCollect senzor je idealan za servisiranje, pouzdanost, operacije ili osoblje za održavanje kao deo šetnje oko programa prikupljanja podataka.

mm
admin administrator